• Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Facebook

Bestuur

Bestuurssamenstelling onbezoldigd bestuur:

Voorzitter: Vacant (beleid / personeelszaken)
Secretaris: Tom Kemperman (huisvesting en facilitaire zaken / PR & Communicatie)
Penningmeerster: Nico Brinkhuis
Anny Huuskes (programmering / PR & Communicatie / verhuur / horeca)
Didy Heesen (personeelszaken / verhuur)


SKW heeft in augustus 2014 haar bestuursfilosofie vastgesteld.
Vergoeding
het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden; alleen werkelijk gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed.