• Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Facebook

Bestuur

Bestuurssamenstelling onbezoldigd bestuur:

Secretaris: Tom Kemperman (huisvesting en facilitaire zaken / PR & Communicatie)
Penningmeester & vice voorzitter: Nico Brinkhuis

Didy Heesen (personeelszaken / verhuur)

 

Organisatiestructuur SKW

Organisatiestructuur SKW

 


Vergoeding
het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden; alleen werkelijk gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed.