• Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Facebook

Leerbedrijf

Het Leerbedrijf is onderdeel van Stichting Kulturhus Westervoort en heeft een samenwerkingsverband met het Rijn IJssel college
en verschillende locaties waar stagiaires geplaatst kunnen worden. Deze locaties zijn: Jongerencentrum Creon, De Nieuwhof en
Sportbasisschool De Klimroos. Daarnaast werkt het leerbedrijf aan diverse projecten die Westervoort breedt worden ingezet.
Denk hierbij aan de Avond4daagse, Nationale Sportweek en ter ondersteuning van vele instanties zoals het
Goed voor elkaar team en de sportverenigingen. 

Door de samenwerking met het Rijn IJssel college zijn wij in staat om studenten van diverse opleidingen en niveaus een praktijkgerichte 
leerplek te bieden en te voldoen aan de behoeften van de inwoners van de gemeente Westervoort.Wat het Leerbedrijf o.a. doet:

  • Activiteiten: Cursussen, sport- en spelactiviteiten, culturele activiteiten.
  • Evenementen: (meehelpen met) buurtfeesten, Insomnia Festival, open dagen.
  • Projecten: Ondersteunen van andere organisaties, bijvoorbeeld bij activiteiten of evenementen.
  • Contact met bewoners: Organiseren van (buurt)bijeenkomsten of participeren tijdens (buurt)bijeenkomsten.
  • Onderzoek en advies: Enquêtes, veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid.


Door aansluiting te vinden bij organisaties, bewoners en het welzijn in Westervoort, zorgen we dat alle doelgroepen,
verspreid over heel Westervoort, met elkaar in aanraking komen zodat Westervoort leefbaar wordt en blijft voor alle bewoners! Binnen het Leerbedrijf zorgen wij voor de ontwikkeling van de studenten door verschillende opleidingen en culturen binnen het
Leerbedrijf te verbinden om zo van elkaar te kunnen leren. Op deze manier ontwikkelen alle studenten zich tijdens hun stageperiode
bij Leerbedrijf Kulturhus Westervoort op meerdere vlakken. Het Leerbedrijf biedt studenten diverse stageplekken en opdrachten
binnen Westervoort, een werkplek binnen Creon of De Nieuwhof, ondersteuning en begeleiding.

Heb je vragen, wil je meer informatie of stage lopen binnen ons Leerbedrijf?
Stuur een e-mail naar Denny Elfring: denny@kulturhuswestervoort.nl of bel 06-23171908.