• Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Facebook

Over SKW

Het doel van de stichting is een bijdrage te leveren aan het sociale en maatschappelijke leven in Westervoort door het initiëren
en/of faciliteren van activiteiten en organisaties die de sociaalmaatschappelijke structuur (verder) versterken.
Deze organisaties bewegen zich op het vlak van cultuur, educatie, maatschappelijke dienstverlening, sport, welzijn en zorg.


De Stichting tracht haar doelen te bereiken door het organiseren van eigen activiteiten en aanvullende diensten,
en het coördineren van de programmering. Daarnaast ook door het zelfstandig exploiteren en beschikbaar stellen
van voorzieningen en faciliteiten als de fysieke locaties van de Nieuwhof en Creon.

 

 

4-6-2019

SKW kiest voor activiteiten gebonden horeca in de Nieuwhof  

Afgelopen week  heeft Stichting Kulturhus Westervoort (SKW) met de medewerkers horeca en beheer hun beëindigingsovereenkomsten getekend. De Stichting neemt afscheid van de professionele medewerkers horeca en beheer, omdat SKW in de Nieuwhof een andere koers gaat varen.

 

Aanleiding hiervoor is de analyse die het bestuur van SKW najaar 2017-voorjaar 2018 samen met een extern bureau heeft gemaakt. Daaruit blijkt onder andere dat de horeca investeringen niet opwegen tegen de opbrengsten en is besloten een andere invulling te geven aan het faciliteren van de horeca. De gemeenteraad van Westervoort heeft recentelijk ingestemd met het verstrekken van een lening aan SKW om deze stap te ondersteunen.

 

De medewerkers werken tot aan de zomersluiting. Na de zomersluiting worden horeca en beheer in Kulturhus de Nieuwhof activiteiten gebonden georganiseerd.

SKW kiest hierbij voor een minder kwetsbare opzet met maatschappelijke betekenis: Kulturhus de Nieuwhof, maatschappelijke instellingen en verenigingen nemen gezamenlijk de dienstverlening op de schouders onder verantwoordelijkheid van SKW. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat alle activiteiten door kunnen blijven gaan en met de gebruikers wordt afgestemd wat er nodig is en hoe dat ingevuld wordt.

 

Doorontwikkelen betekent loslaten als het nodig is en inzetten op datgene wat succesvol is. Het Beweegteam Westervoort en Jongerencentrum Creon zijn voorbeelden van het laatste. Om dat zo te houden, heeft ook zo z’n uitdaging. Er vertrekken medewerkers omdat het tijd is voor een volgende stap in hun carrière. Soms moet SKW de keuze maken om iemand te laten gaan, omdat deze niet past bij het werk dat we te doen hebben of omdat we kiezen voor een doorgroeimodel met kansen voor jong talent. SKW zit midden in dat proces, een overgangsfase. Niet altijd makkelijk, maar wel met het doel op meer focus, kwaliteit en passend bij de visie en doelstellingen van SKW.