• Volg ons op Twitter
 • Volg ons op Facebook

Praktijkleerroute Westervoort

De Praktijkleerroute heeft een samenwerkingsverband met het Rijn IJssel college en verschillende maatschappelijke partners
en projecten in Westervoort waar we mee samenwerken. Denk hierbij aan De Nieuwhof, Mikado, Siza, Interstap, RIBW, De Wilgenpas,
Samen reizen met..., de Avond4daagse, Nationale Sportweek, projecten voor kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een beperking etc.

Door de samenwerking met ROC Rijn IJssel zijn wij in staat om studenten van het 1e, 2e en 3e leerjaar van de opleiding Sociaalwerk (mbo niveau 4) een praktijkgerichte leerplek aan te bieden en te voldoen aan de behoeften van de inwoners van de gemeente Westervoort. 
De Praktijkleerroute heeft een eigen Leerbedrijf welke is gevestigd in de oude kantine van het gemeentehuis.Wat de Praktijkleerroute o.a. doet:

 • Activiteiten: Cursussen, sport- en spelactiviteiten, culturele activiteiten.
 • Evenementen: (meehelpen met) buurtfeesten, Avond4daagse, open dagen, muziek evenementen.
 • Projecten: Ondersteunen van mensen en organisaties, bijvoorbeeld bij praktische hulpvragen, activiteiten of evenementen.
 • Contact met bewoners: Organiseren van (buurt)bijeenkomsten of participeren tijdens (buurt)bijeenkomsten.
 • Onderzoek en advies: Enquêtes, veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid.

  Door aansluiting te vinden bij organisaties, bewoners en het welzijn in Westervoort, zorgen we dat alle doelgroepen,
  verspreid over heel Westervoort, met elkaar in aanraking komen zodat Westervoort leefbaar wordt en blijft voor alle bewoners! 
  Binnen de Praktijkleerroute zorgen wij voor de ontwikkeling van de studenten door verschillende opleidingen en culturen
  binnen het Leerbedrijf te verbinden om zo van elkaar te kunnen leren. Op deze manier ontwikkelen alle studenten zich
  tijdens hun stageperiode binnen de Praktijkleerroute op meerdere vlakken. De Praktijkleerroute biedt studenten diverse stageplekken en opdrachten binnen Westervoort, een werkplek met een docent van het Rijn IJssel in het Leerbedrijf en voldoende ondersteuning en begeleiding.

 

Heb je vragen, wil je meer informatie of stage lopen binnen onze Praktijkleerroute?
Stuur een e-mail naar Steef Patlak: Steef@kulturhuswestervoort.nl