• Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Facebook

Verantwoording

SKW is een ANBI instelling. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

Financiën
Klik hier om onze jaarrekening 2017 te lezen.

Jaarverslag
Klik hier om ons jaarverslag 2017 te lezen.

RSIN nummer
28.47.218.

Vrijwilligersbeleid en gedragscode
Met al onze vrijwilligers en stagiaires wordt een overeenkomst aangegaan, waaraan door het bestuur vastgestelde huisregels en een gedragscode gekoppeld zijn. Ook is er een beloningsregeling voor vrijwilligers. Bekijk de huisregels (link), de gedragscode (link) en de beloningsregeling (voorbeeld Nieuwhof). Voor al onze vrijwilligers wordt een VOG (verklaring omtrent gedrag) aangevraagd.

CAO
Het personeel met een dienstverband wordt uitbetaald conform CAO Sociaal Werk Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.