• Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Facebook

Verantwoording

SKW is een ANBI instelling. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

Financiën
Klik hier om onze jaarrekening 2017 te lezen.

Jaarverslag
Klik hier om ons jaarverslag 2017 te lezen.

RSIN nummer
28.47.218.

SKW heeft een ddor het bestuur vastgesteld vrijwilligersbeleid.
Met al onze vrijwilligers en stagiaires wordt een overeenkomst aangegaan. Voor al onze vrijwilligers wordt een VOG (verklaring omtrent gedrag) aangevraagd.

CAO
Het personeel met een dienstverband wordt uitbetaald conform CAO Sociaal Werk Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.


Het maken en publiceren van foto's
Tijdens activiteiten georganiseerd door of uit naam van Stichting Kulturhus Westervoort (SKW) in, bij of uit naam van SKW, Jongerencentrum Creon, Club4Kidz, Kulturhus de Nieuwhof, Beweegteam Westervoort kunnen foto’s worden gemaakt. Het is toegestaan om voor journalistieke doeleinden foto’s te maken en te publiceren als verslaglegging van activiteiten. Foto’s van activiteiten worden voor journalistieke doeleinden gepubliceerd op de websites, social media platforms (waaronder Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat), in promotiemateriaal (waaronder nieuwsbrieven, flyers, folders, posters, banners, aankondigingen en persberichten) en in de jaarverslagen van Stichting Kulturhus Westervoort.