• Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Facebook

Verantwoording

SKW is een ANBI instelling. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

Financiën
Klik hier om onze jaarrekening 2016 te lezen.

Jaarverslag
Klik hier om ons jaarverslag 2016 te lezen.

RSIN nummer
28.47.218.

Vrijwilligersbeleid
SKW werkt met een door het bestuur vastgesteld vrijwilligers- en beloningsbeleid. Bekijk deze hier.

CAO
Het personeel met een dienstverband wordt uitbetaald conform CAO welzijn-maatschappelijke dienstverlening.